Swiss Contribution - Alpy Karpatom

 

 

INFORMACJE O PROJEKCIE

W dniu 18.06.2014 r. firma Biuro Turystyki Kulturowej Anna Buk przystąpiła do realizacji projektu pn. „Poszerzenie oferty i zwiększenie konkurencyjności Biura Turystyki Kulturowej PAWUK. Nowe produkty turystyki aktywnej, przyjaznej środowisku i wykorzystującej jego walory oraz innowacyjny sposób ich prezentacji”.

Projekt współfinansowany przez Szwajcarię w ramach Szwajcarskiego Programu Współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.

Wartość dofinansowania: 48 768,36 PLN     /     14 567,28 CHF

Okres realizacji projektu: 18.06.2014 r.- 30.11.2014 r.

Głównym celem realizowanego projektu jest rozwój BTK PAWUK, podniesienie atrakcyjności oferty turystycznej, poprzez poszerzenie już istniejącej, która przyczyni się do wzmocnienia standardu jakości świadczonych usług turystycznych przyjaznych bieszczadzkiemu środowisku naturalnemu.

www.programszwajcarski.gov.pl

www.swisscontribution.admin.ch/poland

loga projektu