W związku z realizacją przez BTK PAWUK projektu: „Poszerzenie oferty i zwiększenie konkurencyjności Biura Turystyki Kulturowej PAWUK. Nowe produkty turystyki aktywnej, przyjaznej środowisku i wykorzystującej jego walory oraz innowacyjny sposób ich prezentacji” w ramach projektu Alpy Karpatom – projekt na rzecz uwolnienia potencjału ekonomicznego górskich południowych obszarów województwa podkarpackiego” składa zapytanie ofertowe na kupno i dostarczenie quadrokoptera filmowego zgodnego ze specyfikacją podaną w zapytaniu ofertowym. Szczegóły zapytania w załącznikach poniżej.

Zapytanie ofertowe nr 2

Zał. 1 do zapytania nr 2- oferta

 

Projekt  współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.