W związku z realizacją przez BTK PAWUK projektu: „Poszerzenie oferty i zwiększenie konkurencyjności Biura Turystyki Kulturowej PAWUK. Nowe produkty turystyki aktywnej, przyjaznej środowisku i wykorzystującej jego walory oraz innowacyjny sposób ich prezentacji” w ramach projektu Alpy Karpatom – projekt na rzecz uwolnienia potencjału ekonomicznego górskich południowych obszarów województwa podkarpackiego” składa zapytanie ofertowe na kupno 10 […]